Do góry

Dalej masz objawy pomimo „wyleczonego” Hashimoto?

Leczenie niedoczynności tarczycy oparte jest przede wszystkim o dogmat autoimmunologicznego ataku układu odpornościowego na tarczycę. Leczenie polega więc na zmniejszeniu podwyższonego poziomu przeciwciał skierowanych przeciwko antygenom tarczycy. Najczęściej dotyczy to tych, które atakują peroksydazę tarczycową (anty-TPO) i w mniejszej części tyreoglobulinę (anty-TG) lub obu ich jednocześnie. Wraz z tym obserwuje się zmiany w poziomie hormonów tarczycowych oraz tyreotropowego (TSH), które w procesie terapii przywracane są do wartości mieszczących się w fizjologicznych normach.

Jednak pomimo pozytywnych rezultatów leczenia, tj. uzyskania prawidłowych poziomów hormonów tarczycowych oraz TSH i przeciwciał przeciwtarczycowych część pacjentów nadal skarży się na objawy chorobowe. Wymienić tutaj można suche i łamliwe włosy, problemy z widzeniem, skurcze mięśniowe w goleniu czy łatwość w męczeniu się lub ciągłe zmęczenie. Wobec układu mięśniowo-kostnego wymienia się niepewny krok czy ruchliwość w kostce. Pośród objawów natury psychicznej można również wymienić problemy z koncentracją, zaburzenia nastroju, łatwe irytowanie się, a nawet chroniczną nerwowość.

Niestety wielu pacjentów może pozostawać bez pomocy lekarskiej, a co więcej, mogą usłyszeć, że ich objawy nie mają żadnego powodu w nieprawidłowo funkcjonującym organizmie. Mogą usłyszeć też, że przyczyna leży w ich głowie, a tak naprawdę nic im nie jest. Takie też informacje można znaleźć w publikacjach naukowych.

To właśnie skłoniło pewnych naukowców z Austrii do sprawdzenia co może być powodem tych objawów w tej grupie pacjentów oraz jak można ich leczyć. Na podstawie wcześniej przeprowadzonych już badań i publikacji stwierdzili występowanie pewnych zależności między poziomem magnezu a występowaniem objawów u pacjentów z niedoczynnością tarczycy.

Przeprowadzili więc badanie składające się z grupy kontrolnej oraz grupy z niedoczynnością tarczycy. Jako poziom wymaganej suplementacji cytrynianem magnezu wyznaczono 0,9 mmol/l we krwi. Grupa kontrolna uzyskała wynik nieco powyżej tego poziomu (0,92 mmol/l), a badana nieco poniżej (0,87 mmol/l), co stanowiło statystyczną różnicę pomiędzy grupami. W grupie z niedoczynnością tarczycy wobec wszystkich zastosowano suplementację dostarczającą każdorazowo 350 mg jonów magnezu 3 razy dziennie.

Stan układu mięśniowo-szkieletowego zbadano przed rozpoczęciem suplementacji magnezem oraz po 3-6 miesiącach. Mimowolne ruchy palca, charakterystyczne dla niedoboru magnezu, odnotowywane u większości pacjentów Hashimoto zanikły. Całe badanie trwało 6 miesięcy i po tym okresie poprawę w odnotowywanych wcześniej symptomach uzyskało 90% osób z grupy badanej. Wobec części objawów związanych z układem mięśniowo-szkieletowym wskazane było zastosowanie dodatkowych terapii, które doprowadziły do wyleczenia. Ogólnie efektem terapii było poczucie posiadania większej ilości energii, poprawionej możliwości koncentracji, lepszego nastroju i zmniejszenie poczucia niepokoju.

Badanie to wskazuje, że objawy na jakie mogą się skarżyć osoby z Hashimoto i poprawnymi wynikami z krwi mogą wynikać z deficytu magnezu w organizmie. Jak wskazują autorzy u części pacjentów, którzy zaprzestali suplementacji magnezem, początkowo zgłaszane symptomy powróciły.

 

Źródło

Moncayo R, Moncayo H. Exploring the aspect of psychosomatics in hypothyroidism: The WOMED model of body–mind interactions based on musculoskeletal changes, psychological stressors, and low levels of magnesium. Woman – Psychosomatic Gynaecology and Obstetrics (2014) 1, 1—11.

Brak komentarzy

Dodaj swój komentarz